מרק ירקות לא מעוכים

מרק ירקות לא מעוכים

מברכים: בורא פרי האדמה
ברכה אחרונה: בורא נפשות