מקרונים

מקרונים

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה