מצה (לפני או אחרי פסח)

מצה (לפני או אחרי פסח)

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה