מצה (בפסח)

מצה (בפסח)

מברכים: המוציא לחם מן הארץ
ברכה אחרונה: ברכת המזון