מעדן חלב

מעדן חלב

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות