מסטיק עם סוכר

מסטיק עם סוכר

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות