מסטיק בלי טעם

מסטיק בלי טעם

מברכים: לא מברכים
ברכה אחרונה: לא מברכים