מלון

מלון

מברכים: בורא פרי האדמה
ברכה אחרונה: בורא נפשות