מיץ (פירות או ירקות)

מיץ (פירות או ירקות)

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות