מיץ תפוזים

מיץ תפוזים

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות