מיץ לימון

מיץ לימון

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות