מים (לצימאון)

מים (לצימאון)

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות