מים (להעביר חנק)

מים (להעביר חנק)

מברכים: לא מברכים
ברכה אחרונה: לא מברכים