לחמניה

לחמניה

מברכים: המוציא לחם מן הארץ
ברכה אחרונה: ברכת המזון