לחם

לחם

מברכים: המוציא לחם מן הארץ
ברכה אחרונה: ברכת המזון
לחמניה

לחמניה

מברכים: המוציא לחם מן הארץ
ברכה אחרונה: ברכת המזון