לוקמה

לוקמה

מברכים: בורא פרי העץ
ברכה אחרונה: בורא נפשות