לדר

לדר

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות