לביבות (מירקות)

לביבות (מירקות)

מברכים: בורא פרי האדמה
ברכה אחרונה: בורא נפשות