כרישה

כרישה

מברכים: בורא פרי האדמה
ברכה אחרונה: בורא נפשות