כבד

כבד

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות
כבד אווז

כבד אווז

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות
כבד

כבד

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות