טופי (סוכריה)

טופי (סוכריה)

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות