חלקום (מתירס וסוכר)

חלקום (מתירס וסוכר)

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות