חלקום (מעמילן חיטה)

חלקום (מעמילן חיטה)

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה