חלה רגילה

חלה רגילה

מברכים: המוציא לחם מן הארץ
ברכה אחרונה: ברכת המזון