חלה מתוקה

חלה מתוקה

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה