חלב קוקוס

חלב קוקוס

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות