חילבה (לא טחון)

חילבה (לא טחון)

מברכים: בורא פרי האדמה
ברכה אחרונה: בורא נפשות