חומוס טחון

חומוס טחון

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות