זנגולה בדבש

זנגולה בדבש

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה