זנגביל יבש

זנגביל יבש

מברכים: לא מברכים
ברכה אחרונה: לא מברכים