זלביה (סולת דבש)

זלביה (סולת דבש)

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה