וופל של גלידה

וופל של גלידה

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה