דלעת ערמונים

דלעת ערמונים

מברכים: בורא פרי האדמה
ברכה אחרונה: בורא נפשות