דייסת שיפון

דייסת שיפון

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה