דייסה מקמח חיטה

דייסה מקמח חיטה

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה