דוחן מבושל מעוך

דוחן מבושל מעוך

מברכים: בורא פרי האדמה
ברכה אחרונה: בורא נפשות