דוחן מבושל לא מעוך

דוחן מבושל לא מעוך

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות