דייסה מ-5 מיני דגן

דייסה מ-5 מיני דגן

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה
דג

דג

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות