זנגולה בדבש

זנגולה בדבש

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה
זלביה (סולת דבש)

זלביה (סולת דבש)

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה
דבש

דבש

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות