גרעינים שחורים

גרעינים שחורים

מברכים: בורא פרי האדמה
ברכה אחרונה: בורא נפשות