גרעיני דלעת

גרעיני דלעת

מברכים: בורא פרי האדמה
ברכה אחרונה: בורא נפשות