גרנולה (גרעינים שלמים)

גרנולה (גרעינים שלמים)

מברכים: בורא פרי האדמה
ברכה אחרונה: בורא נפשות