גרנולה

גרנולה

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה
גרנולה (גרעינים שלמים)

גרנולה (גרעינים שלמים)

מברכים: בורא פרי האדמה
ברכה אחרונה: בורא נפשות