וופל של גלידה

וופל של גלידה

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה
גלידה

גלידה

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות
גלידה

גלידה

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות