גבינה

גבינה

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות
גבינה צהובה

גבינה צהובה

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות