בירה

בירה

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות