בייגלה

בייגלה

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: על המחיה
בייגל

בייגל

מברכים: בורא מיני מזונות
ברכה אחרונה: בורא נפשות