ארק

ארק

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות
ארק

ארק

מברכים: שהכל נהיה בדברו
ברכה אחרונה: בורא נפשות