אלסר

אלסר

מברכים: בורא פרי העץ
ברכה אחרונה: בורא נפשות