אגוזי פקאן

אגוזי פקאן

מברכים: בורא פרי העץ
ברכה אחרונה: בורא נפשות